Szanowni Państwo

W naszej Gminie mieszka coraz więcej ludzi. Pierwszą grupę mieszkańców stanowią ci, którzy żyją tu od pokoleń, kultywują rodzinne tradycje zamieszkania i pracy na roli. Druga grupa to nowi mieszkańcy, ci ludzie, którzy podjęli ważną życiowa decyzję o przeniesieniu się z miasta właśnie do Konopnicy. Uczynili to, ponieważ urzekło ich piękno naszej Małej Ojczyzny i chcą, by Konopnica była teraz także ich domem.

Zapewne każdy zgodzi się z twierdzeniem, że wszyscy chcemy mieszkać i żyć w atmosferze wzajemnego szacunku, zaufania i dobrego sąsiedztwa. Wszystkim nam leży na sercu rozwój i pomyślność naszej ziemi. Jednak zauważalne i lansowane przez niektórych podziały „my kontra oni” będą prowadziły do stagnacji gminy i nie przyniosą nam niczego dobrego. Zahamują rozwój, być może na wiele lat. Jest to pesymistyczna wizja, ale na szczęście nie musi się spełnić. Co trzeba zrobić, by tak się nie stało? Trzeba zrezygnować z dzielenia ludzi! Potrzebne jest podjęcie wspólnych działań dla dobra całej lokalnej społeczności. Wszystkim nam potrzeba mądrości, zdolności rozumienia potrzeb innych i pracy dla dobra wspólnego. Mamy przecież tyle do zrobienia! Nie kierujmy się siłą; w jej miejsce wybierzmy twórcza pracę i wspólne wartości, by w ten sposób zbudować prawdziwa wspólnotę gminną.

Pragnę Państwa zapewnić, że obrany przeze mnie kierunek działań to budowanie dobra i pomyślności wszystkich mieszkańców Gminy oraz wszystkich jej części. Najważniejszą i jednocześnie najtrudniejszą sprawą do rozwiązania dla Wójta jest zespolenia całej gminy i likwidacja podziałów na „lepszych i gorszych”, na mieszkańców wschodniej i zachodniej części gminy. Jest to naprawdę możliwe, ale tylko w oparciu o wspólne siły, wspólne działania i wspólne zamierzenia.

Udało się osiągnąć

1. Bezpieczna droga do szkoły, pracy, domu

2. Nowoczesna infrastruktura, wyższy komfort życia

3. Wychowanie, edukacja

4. Historia, tożsamość, kultura